สาวกร่ำไห้ ศาลรธน ยุบพรรคอนาคตใหม่ ตัดสิทธิ์10ปีวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ชื่อ พรรคอนาคตใหม่ Future Forward Party ได้ออกมาเผยแพร่โพสต์ ซึ่งเป็นโพสต์ที่ทางพรรคออกมาอัพเดทคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ นัดอ่านคำพิพากษา วินิจฉัยคดี กกต ร้องศาลรัฐธรรมนูญจากกรณีธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปล่อยเงินกู้ให้พรรคอนาคตใหม่ ณ ขณะนี้ ศาลมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ และตัดสิทธิ์ 10 ปี ทำเอาสาวกอนาคตใหม่ร่ำไห้ น้ำตาไหลรินท่วมจอ พร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าโพสต์ดังกล่าว

ด่วน ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค อนาคตใหม่ ตัดสิทธิ์ 10 ปี 16 กรรมการบริหาร วันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15 00 16 00 น ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยคดี กกต ร้องศาลรัฐธรรมนูญจากกรณีธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปล่อยเงินกู้ให้พรรคอนาคตใหม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าการกระทำของพรรคอนาคตใหม่นั้นเป็นการบริจาคทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเป็นจำนวนมาก

ขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 66 และคณะกรรมการบริหารพรรคควรจะรู้ว่าเจ้าหนี้จะมีความได้เปรียบทางการเมือง กลายเป็นธุรกิจทางการเมือง ขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 72 โดยศาลสั่งตัดสิทธิ์ทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ รวม 16 คน เป็นเวลา 10 ปี ได้แก่1 ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค 2 ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค สส บัญชีรายชื่อ 3 กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรค สส บัญชีรายชื่อ 4 รณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรค 5 ชำนาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรค ส ส บัญชีรายชื่อ 6 พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค สส บัญชีรายชื่อ 7 พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค สส บัญชีรายชื่อ 8 ไกลก้อง ไวทยการ สส บัญชีรายชื่อ

9 นิรามาน สุไลมาน สส บัญชีรายชื่อ 10 เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ สส บัญชีรายชื่อ 11 สุรชัย ศรีสารคาม สส บัญชีรายชื่อ 12 เจนวิทย์ ไกรสินธุ์ สส บัญชีรายชื่อ 13 จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ สส บัญชีรายชื่อ 14 นิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรค 15 ชัน ภักดีศรี กรรมการบริหารพรรค 16 สุนทร บุญยอด กรรมการบริหารพรรค

และที่สำคัญที่สุด ยุบพรรคอนาคตใหม่ พรป พรรคการเมือง มาตรา 66 บุคคลใดจะบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองมีมูลค่าเกินสิบล้านบาทต่อพรรคการเมืองต่อปีมิได้ และในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล การบริจาคเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองไม่ว่าพรรคเดียวหรือหลายพรรคเกินปีละห้าล้านบาทต้องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมใหญ่คราวต่อไปหลังจากบริจาคแล้วพรรคการเมืองจะรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินวรรคหนึ่งมิได้พรป พรรคการเมือง มาตรา 72 ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

หลังจากคำพิพากษา เสร็จสิ้น เหล่าบรรดาสาวกอนาคตใหม่ ต่างพากันลุกขึ้นมา Saveอนาคตใหม่ เยอะมาก