ไวรัสโควิด-19 ลามดอนเมือง เด็ก 1 รายติดเชื้อจากปู่-ย่า แต่ไปเรียนมาแล้ว 1 วัน เร่งสั่งปิดรร.ควบคุมโรคสำนักงานเขตดอนเมือง ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเฟซบุ๊ก เตรียมลงพื้นที่ตรวจเข้มยังโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ถนนสรงประภา เขตดอนเมือง ดำเนินการควบคุมโรค COVID-19 ด้วยสืบเนื่องจากที่โรงพยาบาลบีแคร์ ได้มีการออกประกาศกรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นผู้ป่วย 2 ท่าน เดินทางไปฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เป็นกรุ๊ปทัวร์ ตั้งแต่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา และกลับจากฮอกไกโดด้วยสายการบิน Airasia ที่บินที่ XJ 621 ถึงสนามบินดอนเมือง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โดยผู้ป่วย 1 ราย มีอาการไข้ขึ้น เข้าแอดมิทที่โรงพยาบาล และผู้ป่วยอีก 1 รายเป็นผู้ที่มาเฝ้าไข้ ซึ่งตอนแรกไม่ได้แจ้งข้อมูลว่าเดินทางไปญี่ปุ่นกลับมา จนกระทั่งวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้แจ้งข้อมูลแก่โรงพยาบาล และพบว่าผลตรวจร่างกายเป็นบวก

ซึ่งในครอบครัวของผู้ป่วยทั้ง 2 ราย มีเด็ก 2 คน ไม่ได้เดินทางไปญี่ปุ่นด้วย ตรวจผลเป็นบวก ในเด็ก 1 ราย ซึ่งเรียนอยู่ที่โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้ไปโรงเรียนมาแล้ว 1 วัน ขณะนี้ทางโรงเรียนได้สั่งให้ปิดการเรียนการสอนแล้ว และทางสำนักงานเขตดอนเมืองจะเข้าทำความสะอาดโรงเรียนในวันนี้ พร้อมขยายผลไปยังสมาชิกในครอบครัว ซึ่งทำงานธนาคารธนชาต สาขาดอนเมือง ที่ขณะนี้มีคำสั่งปิดสาขาเป็นการชั่วคราวในส่วนของพนักงาน บุคลากร โรงพยาบาล ที่ดูแลผู้ป่วยในช่วงแรก ก่อนตรวจ เกือบ 40 คน ตอนนี้ต้องให้อยู่เฝ้าดูอาการในห้องปลอดเชื้อทั้งหมด

โดยตอนนี้กำลังติดตามผู้โดยสารที่เดินทางร่วมกับผู้ป่วยทั้ง 2 ราย และขณะนี้ผู้ป่วยได้ย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลโรคทรวงอก และโรงพยาบาลบำราศนราดูร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในขณะที่สำนักงานเขตดอนเมือง พร้อมด้วยศูนย์บริการสาธารณสุข 60 กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรมควบคุมโรค ได้ลงพื้นที่โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ถนนสรงประภา เขตดอนเมือง ดำเนินการควบคุมโรค COVID-19 ดังนี้

1. สอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างนักเรียนที่เป็นกลุ่มสัมผัสโดยตรง มีความเสี่ยงสูง เป็นนักเรียน ชั้น ป.3/4 จำนวน 30 ราย ครู 11 ราย โดยให้ติดตามอาการ 14 วัน ทำความสะอาดที่พักอาศัย งดออกนอกบ้าน และกลุ่มสัมผัสความเสี่ยงต่ำ ประมาณ 100 คน ให้งดกิจกรรมไปในที่ชุมชนหรือที่มีผู้คนหนาแน่น

2. เวลา 15.00 น. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย จะร่วมทำกันสะอาดพื้นที่โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

3. จัดประชุมผู้ปกครองแนะนำวิธีปฏิบัติตน และการทำความสะอาดพี่พักอาศัย

4. โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง มีคำสั่งปิดโรงเรียน 14 วัน ตั้งแต่ 26 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารสถานการณ์จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออย่างใกล้ชิด หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป