ธ.ก.ส. ให้กู้เงิน 200,000 บาท กู้ได้ทุกอาชีพ ไม่มีกำหนดรายได้ขั้นต่ำสำหรับเพื่อน ๆ คนไหนที่คิดอยากจะลงทุน แต่ขาดเงินทุน ไม่รู้จะกู้กับธนาคารไหนดี วันนี้เราขอนำข้อเสนอดี ๆ มาให้ทุกคนได้รู้กันว่า ตอนนี้มีสินเชื่อเงินกู้จากธนาคาร ธ.ก.ส. มาฝาก แน่นอนว่าทุกคนนะไม่ต้องกังวลในเรื่องของการกำหนดวงเงินขั้นต่ำซึ่งไม่ว่าคุณนั้นจะทำอาชีพอะไรก็ตาม หรือคุณจะประกอบอาชีพส่วนตัวก็สามารถยื่นกู้ได้กับสินเชื่อ 108 อาชีพซึ่งเหมาะอย่างมากสำหรับคนที่ประกอบอาชีพอิสระและธนาคารธกสก็ได้เข้าใจถึงความจำเป็นในการต้องใช้เงินจึงได้มีการทำข้อเสนอเงินกู้กับสินเชื่อ 108 อาชีพ เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนเสื่อมสภาพคล่องในเรื่องของการรับจ้างหรือประกอบกิจการส่วนตัว ซึ่งทุกคนนั้นก็สามารถกู้ได้โดยวงเงิน และอัตราดอกเบี้ยธนาคารจะนั้นจะเป็นผู้กำหนดเองด้วยใครที่ต้องการสมัครก็จะต้องเป็นคนไทยที่มีสัญชาติไทย และมีอายุ 20 ปีขึ้นไป โดยเอกสารที่นำมาสมัครนั้นสามารถนำไปสมัครได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ที่ทุกสาขา

คุณสมบัติของผู้กู้จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ 20 ปีขึ้นไป ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือทำอาชีพรับจ้างหรืองานประจำหรือเรียกง่ายว่าอาชีพอะไรก็ได้เอกสารประกอบการกู้นั้นก็จะต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชน สำเนาเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักค้ำประกันถ้ามี และใบรับรองเงินเดือนหรือสมุดบัญชีเงินฝากแสดงในการโอนฉบับจริงโดยในกรณีของผู้ที่ดำเนินกิจการจะต้องแสดงหลักฐานในการยืนยันชำระภาษีด้วย ซึ่งจะไม่มีการระบุว่าผู้นั้นจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำเท่าไหร่

โดยวิธีการสมัครนั้นสามารถสมัครได้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกสาขาหรือโทรติดตามสอบถามได้ที่เบอร์ 02 5550 555

แหล่งที่มา: latestfashionstrend