3 สถานะ เราไม่ทิ้ง​ กัน ใคร​ มีสิท​ ธิ์ได้เงิ​ น 5000 เช็​ กเลยจากกรณีที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับเงิน covid-19 จำนวน 5,000 บาทเป็นระยะเวลา 3 เดือน ทว่ามีหลายคนที่ตกเกณฑ์ เราไม่ทิ้งกัน จนต้องยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา ล่าสุด 22 เมษายน 2563 นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ลงทะเบียน

ทั้งนี้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน มีทั้งสิ้นกว่า 28 ล้านราย แต่หักคนที่ลงทะเบียนซ้ำซ้อนออกจะเหลือ 23.5 ล้านราย และมีคนที่ผ่านฐานข้อมูลขอกรมการปกครอง 21.1 ล้านคน ไม่ผ่านฐานข้อมูล 1.8 ล้านคน อยู่ระหว่างการพิจารณา 6 แสนคน

ในจำนวน 21.1 ล้านคน สามารแบ่งคนที่มีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา COVID-19 ได้ดังต่อไปนี้1. กลุ่มสีเขียว 4.2 ล้านคน กลุ่มนี้คือกลุ่มคนที่ผ่านเกณฑ์ และได้รับเงินไปแล้วกว่า 3.2 ล้านคน ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายนที่ผ่านมาซึ่งกระทรวงการคัลงจะมีการทยอยโอนเงินทุกวัน โดยคาดว่าอีก 1 ล้านคน จะได้รับเงินในสัปดาห์นี้

2.กลุ่มสีเทา 6.3 ล้านคน คนกลุ่มนี้คือคนกลุ่มที่ทางกระทรวงการคลังขอข้อมูลเพิ่มเติม มี 4.4 ล้านคน ที่เข้าไปกรอกข้อมูลแล้ว เหลืออีก 1.9 ล้านคน ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ซึ่งคนกลุ่มนี้ อาจจะถูกปัดไปเป็นกลุ่มสีเขียว ผ่านเกณฑ์หรือกลุ่มสีแดง ไม่ผ่านเกณฑ์ และหากท่านถูกปัดไปเป็นกลุ่มสีแดง ท่านจะสามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้ ดังนั้น หากท่านยังไม่นำส่งข้อมูลเพิ่มเติม แนะนำให้รีบไปกรอกข้อมูลเพิ่มโดยด่วนอย่างไรก็ตาม การทบทวนสิทธิ์นั้น อาจจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปดูสถานที่ทำงานจริงของท่าน แนะนำให้ท่าน เตรียมหลักฐานการประกอบวิชาชีพไว้ให้พร้อม