เตรียม! เพิ่มเยียวยา 5000 ต่อ หลังต่อพรก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือนโดย พรก.ฉุกเฉิน 1 เดือน ถึงวันที่ 31 ส.ค.63 ก็จะไม่เหมือนข้อกำหนดเมื่อครั้งที่มีการประกาศ พรก.ฉุกเฉินออกมาครั้งแรก เพราะข้อกำหนดทั้งหลายต้องสอดคล้องกับมาตรการผ่อนปรน ซึ่งจะทำให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ใกล้เคียงปกติมากขึ้นนพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เปิดเผยว่า ขณะนี้ มีความคิดเห็น ของประชาชน ออกมาเป็น 2 กลุ่ม คือ ให้เปิดประเทศและให้มีการค้าขาย เพื่อขับเคลื่อน เศรษฐกิจ ซึ่งก็มีคำถามว่า ทางเปิด ศบค. จะรับมื ได้อีกหรือไม่ และ มีอีกกกลุ่ม ที่ต้องการ ให้ยังมีการปิดประเทศต่อนพ.ทวีศิลป์ ได้กล่าวตอบมาว่า ในคำถามที่ว่า ปิดประเทศเป็นไปไม่ได้โลกของเราต้องทำการค้าซึ่งกันและกัน ประเทศก็เหมือนบ้านซึ่งจะไม่ไปมาหาสู่กันเลยไม่มีทาง เราไม่สามารถที่จะปิดได้แต่ก็จะปิดเฉพาะพื้นที่ที่สำคัญเท่านั้นและเราก็ต้องรู้ให้เร็วว่า ก่อนจะมีการแพร่ออกไปหากเรารู้เร็วจะจำกัดขอบเขตใว้ได้เพื่อที่จะเข้าไปจัดการแต่หากมีการระบาดขึ้นมาเรากำลังมีการพิจารณาว่าหากปล่อยให้มีการติดเชื้อได้วันละเท่าไหร่จึงจะรับมือได้ อย่างไรก็ตามในการที่จะมีการเยียวยาออกไปอีก 1 เดือนนั้น ทางคลังได้นำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาอาจจะมีการเพิ่มเงินเยียวยา อีก 1 เดือน อย่างไรก็ตามคงต้องรอทางคลังออกมาชี้แจ้งเงื่อนไขดังกล่าวอีกครั้งนั่นเอง