เสนอแล้ว ให้คนที่มีบัตรประชาชนไทย ได้เงินชดเชยเท่ากันทุกคน แบบไร้เงื่อนไขจากที่คนในสังคมได้รับผลกระทบกับการแพร่ระบาดของเชื่อโควิด19 และที่ตามมาจนมีดราม่า จากกระแสคนที่พลาดหวัง ไม่ได้ เงินจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน และเงินเยียวยาเกษตร กลุ่มคนเปราะบาง มีหลายคนในสังคมที่พลาดเงินเยียวยาจากรัฐ

เกี่ยวกับเรื่องนี้ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง​ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ศ.ดร.สุชาติ​ ธา​ดา​ธำ​รง​เวช​ แสดงความคิดเห็นเรื่องเงินเยียวยาที่จ่ายให้ประชาชน ให้เงินเยียวยาเท่าเทียมกันทุกคนที่มีบัตรประชาชน เเพื่อจบทุกปัญหา และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ว่า ารแจกทุกคนที่มีบัตรประชาชน ถือ วิธีที่เหมาะสมและรวดเร็ว

ศ.ดร.สุชาติ​ ธา​ดา​ธำ​รง​เวช​ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความคิดเห็นว่า

การใช้บัตรประชาชนเพราะข้อมูลมีอยู่ครบถ้วนแล้ว และคนไทยทุกคนต้องได้รับเงินชดเชยเท่ากันอย่างถ้วนหน้า ซึ่งการที่รัฐบาลใช้เงินจำนวนมากถึง 1.9 ล้านล้านบาท คิดเป็น 11.4% ของผลผลิตของชาติ (GDP) เพื่อแก้วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 โดยเป็นเงินกู้ถึง 1 ล้านล้านบาท ประชาชนไทยทุกคน จะร่วมกันเป็นหนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะต้องเก็บภาษีในอนาคตมาใช้คืน1.รัฐบาลไทยใช้เงินจำนวนมากถึง 1.9 ล้านล้านบาท คิดเป็น 11.4% ของจีดีพี เพื่อแก้วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 โดยเป็นเงินกู้ถึง 1 ล้านล้านบาท ประชาชนไทยทุกคน จะร่วมกันเป็นหนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะต้องเก็บภาษีในอนาคตมาใช้คืน

2.รัฐบาลมีเป้าหมายกู้เงิน เพื่อมาชดเชยเยียวยาประชาชน 600,000 ล้านบาท และฟื้นฟูเศรษฐกิจ 400,000 ล้านบาท3.วิธีการเยียวยาของรัฐบาล มีเงื่อนไขยุ่งยากมาก ชดเชยประชาชนแต่ละคนไม่เหมือนกันและไม่เท่ากัน เช่น การให้ประชาชนที่ค้าขายทำงานเอง และแรงงานที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม คนละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน มีประชาชนลงทะเบียนกว่า 28 ล้านคน เดิมรัฐบาลจะให้ 9 ล้านคน แต่หลังๆ มานี้ รัฐบาลได้เพิ่มผู้มีสิทธิเป็น 14 ล้านคน แล้วก็เพิ่มเป็น 16 ล้านคน เนื่องจากเงื่อนไขมาก จึงเกิดความล่าช้าไม่ทันกาล ในขณะที่ประชาชนไม่มีรายได้ไม่มีกิน4.การชดเชยแรงงาน ในระบบประกันสังคมก็ยิ่งยุ่งยาก ล่าช้าและไม่เท่าเทียม

5.การชดเชยเกษตรกร กลับชดเชยให้เป็นต่อครอบครัว ซึ่งลักลั่นกับกรณีเยียวยา และ

6.กรณีนี้ เหตุเกิดจากวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ทั่วโลก ประชาชนไทยทุกคนได้รับผลกระทบ รัฐบาลจึงควรชดเชยทุกคน เท่ากัน ทันที ไม่ยุ่งยาก ไม่ล่าช้า ไม่มีเงื่อนไขมาก การให้เงินชดเชยไม่เท่ากันไม่เป็นธรรม“เหตุและความเดือดร้อน หรือ ผลกระทบที่เกิดจากวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 มีทั่วโลก และคนไทยทุกคนก็ได้รับผลกระทบที่ไม่แตกต่างกัน ดังนั้น รัฐบาลจึงควรชดเชยทุกคนเท่ากันทันที ไม่ยุ่งยาก ไม่ล่าช้า ไม่มีเงื่อนไขมาก และการให้เงินชดเชยไม่เท่ากัน จะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรม อีกทั้ง ทุกคนรับรู้และรู้สึกได้ทั่วกันอย่างเสมอหน้า ดังนั้น ทุกคนที่ถือบัตรประชาชนไทยควรได้เงินชดเชยเท่ากันทุกคน”อดีต รมว.คลัง กล่าวที่มา ธรรมมหารัฐ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช