แจกเงิน 2,000 บาทใครได้ 15,000 แล้ว ถ้าผู้เดือดร้อนก็ได้อีกรัฐบาลออกมาตรการเยียวยากลุ่มต่างๆออกมา สำหรับการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ไม่ว่าจะเป็น เราไม่ทิ้งกัน,เยียวยาเกษตรกร ,เยียวยากลุ่มเปราะบาง รวมไปถึง ผู้ถือบัตรคนจน แต่แม้มีมาตรการออกมา แต่ยังมีประชาชนเดือดร้อนอยุ่

นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ออกมาแถลงข่าว เรื่องการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากกรณีข่าวต่างๆ ที่ออกไปว่ากระทรวงพม. จะให้เงินเยียวยา 2,000 บาทนั้นเป็นเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นเงินสงเคราะห์ของพม. ซึ่งเราให้กับผู้ที่ประสบปัญหา โดยมีนักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่เข้าไปดูแลรายบุคคลนอกจากเงินช่วยเหลือ 2,000 บาทแล้ว ที่ต้องการความช่วยเหลือไหม เพื่อสนับสนุน นมผง แพมเพิร์ส หรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับ ผู้สูงอายุสำหรับเงินช่วยเหลือนี้ แม้ได้เงิน 5,000 บาทแล้ว แต่ยังมีความเดือดร้อนอยู่ ก็สามารถมาขอความช่วยเหลือได้ ไม่ได้ตัดสิทธิ ขอให้เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนจริงๆทั้งนี้ พม.ได้ให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ อพม. ที่มีอยู่ทุกชุมชน 286 ชุมชน ให้รีบดำเนินการลงไปช่วยเหลือแล้วผู้ที่จะขอความช่วยเหลือนั้น สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทุกจังหวัด หรือแจ้งมาที่สายด่วนได้ที่ 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง