ประทับใจ ทหารลุยช่วยช่าวบ้าน หลังพายุโนอึลถล่มหนัก เดือดร้อนหลายหลังคาเรือนเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 บนโกออนไลน์เพจเฟซบุ๊ก เดลิซันเดย์ ได้ออกมาเผยแพร่ภาพความช่วยเหลือประชาชนของเจ้าหน้าที่ทหารที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมจากอิทธิพลของพายุโนอึล ที่ได้ช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่ อำเภอเมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 50 ครัวเรือน พร้อมข้อความระบุว่ากองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหาราบที่ 6 จัดกำลังพลออกช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง เนื่องจากได้รับผลกระทบน้ำท่วมจากอิทธิพลของพายุโนอึล ในพื้นที่ อำเภอเมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 50 ครัวเรือน โดยหน่วยมีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ ที่อาจจะประสบภัยพิบัติ ทั้งนี้ได้เตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย อาทิ รถสะพาน MFB รถบรรทุก เรือท้องแบน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เสื้อชูชีพ และอุปกรณ์ที่จำเป็นอึ่น ๆ พร้อมที่จะดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทันที เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้น้อยที่สุด

สู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ก้าวกันต่อไป

ขอเป็นกำลังใจให้ภาพจาก เดลิซันเดย์สู้ๆเด้อ

ขอบคุณ เดลิซันเดย์