เปิดคุณสมบัติ เข้าร่วมโครงการ หนี้ไม่ถึง 2 ล้าน รัฐใช้หนี้ให้สำหรับโครงการ คลินิกแก้หนี้ by SAM เป็นการผ่อนหนี้ที่ช่วยให้ทุกคนสามารถผ่อนชำระหนี้ได้ตามความสามารถ ชำระหนี้กันได้แบบสบายใจ หนี้หลักหมื่น ผ่อนหลักร้อย หนี้หลักแสน ผ่อนหลักพัน รวมหนี้ทุกที่ ผ่อนจ่ายที่เดียว ตัวอย่าง เช่น หนี้ 10,000 บาท ผ่อนแค่ 120 บาท/เดือน, หนี้ 100,000 บาท ผ่อนแค่ 1,200 บาท/เดือน เท่านั้น ขึ้นอยู่กับหนี้เงินต้นที่ติดตัวมาของแต่ละคน
ใครเข้าโครงการได้บ้าง?
ส่วนคุณสมบัติของคนที่จะเข้าโครงการก็ธรรมดา เรียกว่า ใครๆ ก็เข้าได้ ไม่มากมาย มีแค่ 4 ข้อ
1. เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีรายได้ อายุไม่เกิน 65 ปี
2. เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ
3. เป็นหนี้ NPL ก่อน 1 ก.ค. 63 (ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน มิ.ย.63 ต้องมีสถานะค้างชำระ 91-120 วัน)
4. หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท
5. ผ่อนขั้นต่ำอยู่ หนี้นอกระบบ หนี้บ้าน หนี้รถ หนี้ กยศ. ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1. เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีรายได้ อายุไม่เกิน 65 ปี
2. เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ
3. เป็นหนี้เสีย (NPL) ก่อน 1 กรกฎาคม 2563
4. หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท
ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือนมิถุนายน 2563 ต้องมีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป
ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร
ขั้นตอนที่ 3 จัดเตรียมเอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร
2. เอกสารการตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้จากเครดิตบูโร โดยลูกค้าสามารถขอข้อมูลเครดิตบูโรได้ที่ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร / เคาน์เตอร์ธนาคาร / ATM / Mobile App / ที่ทำการไปรษณีย์ไทย / Internet Banking
พนักงานประจำ
- สลิปเงินเดือน 6 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน+รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
อาชีพอิสระ
- รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
- เอกสารการแสดงการเสียภาษีเงินได้ 50 ทวิ (ถ้ามี)
ขั้นตอนที่ 4 เมื่อได้รับการยืนยันจากสถาบัน ให้เข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่โครงการฯ จะติดต่อนัดหมาย เพื่อให้เข้ามาลงนามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้
สมัครเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ ได้หลายช่องทาง ดังนี้
1. ผ่านทางเว็บไซต์ www.debtclinicbysam.com หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com
2. ผ่านทางไลน์@ ID: debtclinicbysam
3. ติดต่อที่ สำนักงานโครงการ
เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 12 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
4. ติดต่อที่ สาขาของ SAM 4 สาขา
- สาขาสุราษฎร์ธานี: 213/17 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- สาขาขอนแก่น: 381/46-47 หมู่ 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
- สาขาพิษณุโลก: 5/16-17 หมู่ 5 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
- สาขาเชียงใหม่: 109/4 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง (ท.ล.11) กม.98.7 เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ใครที่มีคุณสมบัติตามที่โครงการกำหนด และสนใจ สามารถทำตามขั้นตอนข้างต้นได้เลย
ขอบคุณ คลินิกแก้หนี้ by SAM