เสนอแล้ว ให้เงินคนละ 3000 ต่อเดือนเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ สำหรับบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในตอนนี้เป็นที่ถกเถียงในสังคมออนไลน์เป็นอย่างมากเรื่องการแจกเงินเยียวยาข้าราชการ 5000 บาทที่ถือบัตรคนจนหรือคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ความน้อยใจทำไมตนถึงไม่ได้เงินเยียวยา 5,000 บาทและได้มีการโพสต์ลงในกลุ่ม Facebook สำหรับบัตรคนจนถามว่าคนจนควรได้รับเงิ นช่วยเหลือหรือไม่อย่างน้อย 3,000 บ าทต่อเดือนก็ยังดีเพราะคนจน เป็นคนที่ไม่มีเงิ นเดือนฝากบอกถึงคนที่มีเงิ นเดือนคุณไม่ได้เดือดร้อนเหมือนคนจนหาเช้ากินค่ำเหมือนเราบ้าง อาชีพเป็นข้าราชการกลับดูถูกเหยียดหยามคนจนเอาเปรียบคนจนบริการต่อว่าด้วยท่าทีหรืออารมณ์หรือคำพูดก็ดีบอกว่า จะออกไปทำความเดือดร้อนให้คนอื่นทำไมทั้งๆที่ตัวเองมีเ งินเดือนกินอยู่แล้วแต่คนจนเขาต้องหาเช้ากินค่ำนะ เขาไม่ออกไปทำงานเขาจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงลูกดูแลปู่ย่าตายายลูกหลานเหลน จึงเป็นที่มาของคำถามอ้วนแจกเงิ นให้คนจนเดือนละ 3,000 บาท สมควรหรือไม่ใส่อย่างไรก็ให้พ่อแ ม่พี่น้อง
พิจารณาเอาเองถ้าใครมองเห็นว่าสมควรก็แนะนำบอกว่าสมควรถ้าใครบอกว่าไม่สมควรก็คือไม่สมควรพร้อม บอกเหตุผลทุกความเห็นของท่านจะต้องผ่านหูผ่าตารัฐบาลอย่ างแน่นอนช่วยกันส่งต่อออกไปสำหรับคนจน ที่เดือดร้อนในตอนนี้ก็ขอให้อดทนสู้ชีวิตไปก่อนก็แล้วกันสำหรับใครที่ได้รับเงินเยียวยามาตรการ 5,000 บาท

ก็ขอแสดงความยินดีด้วยถ้าหากเหลือก็ช่วยกันแบ่งปันให้สังคมด้วยตอนนี้ข่าวของไว รัสเริ่มเงียบลงแล้วและมี คำถามถามมาว่าเงินที่รัฐบาลแจกนั้นเป็นเงินที่รัฐบาลกู้มาแจกให้บุคคลเฉพาะกลุ่มโดยประมาณ 5 การไม่ถึง 16 ล้าน
คนถามว่าคนไทยทุกคนต้องใช้หนี้ร่วมกันหรือไม่แล้วทำไมไม่ได้เหมือนกันแต่ก็เข้าใจจะพยายามเข้าใจรัฐบาลเพราะว่าโครงการนี้เขาประกาศออกมาช่วยเหลือ คนที่ประสบปัญหาเรื่องผลกระทบ แต่บางกลุ่มก็มีการให้อกน้อยใจเกษตรกรก็ได้อาชีพ อิสระก็ได้แต่ทำไมคนที่มีบัตรคนจนถึงไม่ได้
ข้อความที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นคำถามจากกลุ่มประชาชนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใน Facebook LINE Twitter Instagram Social ต่างๆข่าว 3 ทีวีได้รวมคำถามมาให้พ่อแม่พี่น้องอ่านและเอามาถาม เขาให้น้องว่าทุกวันนี้สมควรที่จะต้องแจกเ งินคนจนในช่วงที่สั่งให้หยุดงานหรือไม่สั่งห้ามออกบ้านหรือไม่สั่งห้ามออกช่วงเคอร์ฟิว ถ้าให้คนจนหยุดอยู่บ้านแล้วไม่มีเงินเดือนให้เขา แล้วเขาจะเอาอะไรกิน เขาไม่ใช่ข้าราชการ ขอย้ำแล้วก็ผล
สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่เห็นด้วยว่าสมควรแจกก็ช่วยเม้นเห็นด้วย ถ้าไม่เห็นด้วยก็เม้นไม่เห็นด้วย ฝากมา ณ ที่นี้ ขอบคุณครับ