เล็งแจก เงินพิเศษ 500 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วงปีใหม่ 2564รอลุ้นนะครับสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาล ได้เพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมให้แก่ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน ชั่วคราวเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา หมายความว่า ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับเงินซื้อของเพิ่มเติม 500 บาทต่อคน ในเดือนธันวาคม 2563 เป็นเดือนสุดท้าย อย่างไรก็ตาม แว่วๆ ว่าล่าสุดรัฐบาลอาจพิจารณาขยายมาตรการเติมเงิน 500 บาทออกไปอีก พร้อมกับการพิจารณาดำเนินโครงการคนละครึ่งเฟส 2 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน

บัตรคนจน
ประเด็นนี้มีรายงานข่าวมาจากทำเนียบรัฐบาลและกระทรวงการคลังว่า รัฐบาลอาจพิจารณาขยายโครงการเติมเงิน 500 บาท ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ออกไป จากเดิมมาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2563 เบื้องต้นจะมีการเสนอให้เติมเงินซื้อสินค้าในบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 500 บาทต่อคนต่อเดือนเท่าเดิม
โดยเริ่มในเดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อให้ประชาชนได้จับจ่ายใช้สอยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 และเทศกาลสำคัญต่างๆ ตอนต้นปี ส่วนระยะเวลาการเติมเงินอาจจะเป็น 2 เดือน หรือ 3 เดือน ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการสรุปมาตรการดังกล่าวออกมาในเร็วๆ นี้ ส่วนผลการพิจารณาจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณและระดับนโยบายด้วย

ภาพจาก thebangkokinsight
รายละเอียดเติมเงิน 500 บาท รอบปัจจุบัน โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นโครงการเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 500 บาท จะโอนเข้า บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 3 งวด โดยมีตาราง เงินเข้า ดังนี้
งวดที่ 1 วันที่ 8 ตุลาคม 2563
งวดที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
งวดที่ 3 วันที่ 1 ธันวาคม 2563
ใครมีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มเติมในรอบนี้ ผู้มีรายได้น้อยที่ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทุกคน โดยทั้งประเทศมีผู้ถือบัตรฯ ทั้งหมดเกือบ 14 ล้านคน ได้เงินเพิ่มคนละเท่าไหร่ โครงการดังกล่าว จะเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือนติดต่อกัน ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2563 รวมแล้ว 1,500 บาท จากปกติผู้ถือบัตรฯ จะได้รับวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวน 200-300 บาทต่อเดือน มีรายละเอียดดังนี้ กลุ่มที่ 1 รายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จำนวน 3.6 ล้านคน
ปกติได้รับวงเงินซื้อสินค้าอยู่ที่ 300 บาทต่อเดือน จะเพิ่มเป็น 800 บาทต่อเดือน กลุ่มที่ 2 รายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี จำนวน 10.3 ล้านคน ปกติได้รับวงเงินซื้อสินค้าอยู่ที่ 200 บาทต่อเดือน จะเพิ่มเป็น 700 บาทต่อเดือน กดเป็นเงินสดได้ไหม ผู้ถือ บัตรคนจน ไม่สามารถกดวงเงิน 500 บาทดังกล่าวนำมาใช้เป็นเงินสดได้ และหากใช้เหลือ ก็ไม่สามารถทบเป็นวงเงินซื้อสินค้าในรอบเดือนถัดไป
และแว่วๆว่าจะมีข่าวดี โดยเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

อย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าทีมงานจะรีบนำมาอัพเดททันที
ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ และ thebangkokinsight