พิม สุดปัง วิธีสมัคร กู้เงิ นบัตรคนจน 50,000 ไม่ใช้คนค้ำ ผ่อน 5 ปีเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่มรพิเศษสำหรับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันนี้เรามีวิธีสมัคร กู้เงิ นบัตรคนจน 50,000 ไม่ใช้คนค้ำ ผ่อน 5 ปี
สินเชื่อเงินให้กู้ยืม จากที่ ธนาคาร ออมสิน ได้เปิดให้ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(บัตรคนจน) สามารถ กู้ยืมเงิน ได้ที่ 50,000 โดยที่ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน และยังให้ดอกเบี้ยต่ำ ภายใต้ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
วงเงินกู้ยืม สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ออมสิน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
-สินเชื่อเงินให้กู้ยืม โครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เปิดให้กู้วงเงิน 50,000 บาท โดยไม่ต้องใช้คนค้ำ เพียงมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ​
คุณสมบัติผู้กู้ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ออมสิน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
-เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ​
-สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
-มีการประกอบอาชีพ
-มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

วิธีสมัคร สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ออมสิน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ให้ผู้ที่สนใจสมัคร สินเงินให้กู้ยืม ออมสิน เตรียมเอกสารคือ
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
-เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก เอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี)
-รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
และติดต่อที่ธนาคารออมสินทุกสาขา แจ้งขอ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อใช้เป็นเงินทุน หรือเป็นเงินหมุนเวียนในการประกอบอาชีพต่อไป หรือโทรถามข้อมูลที่ได้ 1115 หรือเว็บอ อมสิน
ดอกเบี้ย ระยะเวลา สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ออมสิน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
-ออมสิน ให้ กู้ยืมเงิน สำหรับผู้มีบัตรคนจน ได้นาน 3 ปี – 5 ปี ภายใต้ดอกเบี้ยต่ำคงที่ 0.75% ต่อเดือนเท่านั้น และไม่มีค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ
โดยกำหนดให้ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้