สมัครบัตรคนจนรอบใหม่ปี 64 เตรียมเอกสารให้พร้อมนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในช่วงต้นปี 2564 กระทรวงการคลังจะเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ โดยเงื่อนไขที่จะลงทะเบียนจะอิงรายได้ครัวเรือนแทนรายได้ส่วนบุคคลไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปีกำลังพิจารณา ส่วนสวัสดิการที่เคยได้รับ เช่น วงเงินซื้อของร้านธงฟ้า ค่าโดยสารรถไฟ บขส.และขสมก. ส่วนลดในการซื้อก๊าซหุงต้ม จะเหมือนเดิม ส่วนจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นั้น ขอดูในรายละเอียดก่อน
สวัสดิการต่างๆ ที่จะได้รับ และคุณสมบัติของผู้ถือบัตรสวัสดิการนั้น ยังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียด รวมทั้งของขวัญปีใหม่ที่เตรียมไว้ให้ประชาชนสิ้นปีนี้ด้วย
คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1 มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
2 ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100000 บาทต่อปี
3 ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน (เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้) หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
4 รายได้ต่อครัวเรือน เป็นตัวประกอบการพิจารณา
5 ถ้ามีรถยนต์ จะถูกนำมาพิจารณา แต่ถ้ามี 2 ถึง 3 คันจะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6 ถ้ามีการถือบัตรเครดิต ก็จะถูกนำมาพิจารณาเช่นกัน
เอกสารสำหรับลงทะเบียนสมัครบัตรคนจนรอบใหม่
บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียนแบบ Smart Card
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ลงทะเบียน
สำเนาบัตรประชาชนผู้รับอุปการะ(ถ้ามี)
ใบมอบอำนาจกรณีที่ตัวเองมาไม่ได้
บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
สำเนาบัตรประจำตัวผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ (ถ้ามี)
สำเนาเอกสารการลงทะเบียนว่าเป็นเกษตรกร (ถ้ามี)
ใบรับรองแพทย์
สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ดูแล กรณีผู้สูงอายุ ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้