เตรียมตัวให้พร้อม เปิดคุณสมบัติเบื้องต้น ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากกรณีที่ กระทรวงการคลัง มีความชัดเจนแล้วว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากเดิมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฟส1 และ เฟส2 ไปแล้วปัจจุบันมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 14.5 ล้านคน
อย่างไรก็ตาม ภายในเดือนธันวาคมนี้ กระทรวงการคลัง เตรียมต่อยอดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและหนึ่งในโครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมอยู่ในมาตรการดังกล่าวด้วย
ความคืบหน้าในเรื่องนี้ มีความชัดเจนแล้วว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง มีแผนเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ภายหลังจากนางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่า ต้นปีหน้า (ปี2564) กระทรวงการคลังจะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ กำลังพิจารณาเงื่อนไข ที่จะใช้ในการอ้างอิงรายได้
สำหรับคุณสมบัติเบื้องต้น ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “ฐานเศรษฐกิจ” ได้รวบรวมรายละเอียดไว้ดังนี้
1.มีสัญชาติไทย
2.มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
3.ว่างงานหรือมีรายได้ทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท
4. ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตร ตราสารหนี้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท
5.ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายหรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
5.1. ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว
บ้านหรือทาวเฮ้าสต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา
ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
กรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดิน
เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่
เพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่
5.2 ที่ดิน
กรณีที่ใช้ประโยชน์จากที่ดิน
เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่
เพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่
รายได้ปี 2559 เกิน 100,000 บาท
ว่างงานแต่มีเงินใช้เกิน 100,000 บาทต่อเดือน
มีผู้อุปการะเกิน 10,000 บาทต่อเดือน
มีรายได้เสริม 10,000 บาทต่อเดือน
การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษา และ วัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าประชารัฐ และ ร้านอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
รายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปี ค่าสินค้า 200 บาท
รายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี ค่าสินค้า 300 บาท
วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงการพลังงานกำหนด 45บาท/คน/3 เดือน
ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
วงเงินค่าโดยสารรถเมล์/รถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน
วงเงินค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
วงเงินคาโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน