เราชนะ เช็คสิทธิ ตรวจสอบสถานะ กลุ่ม1 รับเงินงวดที่ 4 วันนี้


โครงการ "เราชนะ" มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ ด้วยการมอบ "เงินเยียวยา" ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยและได้รับผลกระทบ วงเงินรวม 7,000 บาท (ระยะเวลาเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564) โดยในวันศุกร์นี้ รัฐได้โอนเงินให้ประชาชนผู้เข้าข่าย "กลุ่ม1" หรือผู้ที่ถือบัตรคนจน ของโครงการเราชนะ เช็คสิทธิ อีกครั้ง เป็นงวดที่ 3
ทั้งนี้ ประชาชนผู้เข้าข่ายกลุ่ม1 คือ กลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนเราชนะ เพราะกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิอัตโนมัติ โดยรัฐจะโอนเงินให้เลยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ซึ่งมาตรการนี้ได้เริ่มโอนเงินเยียวยาให้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 64 ที่ผ่านมาเป็นงวดที่ 1, วันที่ 12 ก.พ. 64 เป็นงวดที่ 2, วันที่ 19 ก.พ. 64 เป็นงวดที่ 3 (โอนให้ทุกๆ วันศุกร์)
ถัดมาในสัปดาห์นี้ จะเป็นการโอน "เงินเยียวยา" ให้กลุ่มผู้ถือบัตรคนจนอีกครั้งเป็นงวดที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 26 ก.พ. 2564 โดยผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับเงินจำนวน 675 บาท หรือ 700 บาทต่อสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของรายได้
โดยจะได้รับเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ เงินก้อนนี้สามารถใช้จ่ายกับร้านธงฟ้าประชารัฐที่มีเครื่อง EDC หรือร้านธงฟ้าฯ ที่ใช้ร่วมกับแอพฯ ถุงเงิน ร้านค้าคนละครึ่ง และร้านค้าเราชนะ
กลุ่มบัตรคนจนได้เงิน "เราชนะ" กี่บาท? ใช้จ่ายเงินยังไง?
1. กลุ่มบัตรคนจนที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี : ได้รับเงินช่วยเหลืออยู่แล้ว 800 บาท/เดือน และจะได้เงิน เราชนะ เช็คสิทธิ ช่วยเหลือเพิ่มอีก 675 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,700 บาท/คน/เดือน) รวมวงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,400 บาท
2. กลุ่มบัตรคนจนที่มีรายได้เกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ได้รับเงินช่วยเหลืออยู่แล้ว 700 บาท/เดือน และจะได้เงิน "เราชนะ" ช่วยเหลือเพิ่มอีก 700 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,800 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,600 บาท
3. กลุ่ม1 ได้รับเงินเป็นรายสัปดาห์ต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ จนกว่าจะครบจำนวนเงิน 5,400 บาท หรือ 5,600 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการฯ
4. วิธีใช้จ่ายเงินเราชนะสำหรับประชาชนกลุ่ม 1 สามารถใช้จ่ายซื้อสินค้า/บริการ ผ่านบัตรคนจน โดยต้องไปซื้อที่ร้านค้าธงฟ้าฯ ร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่ง และร้านค้าที่ร่วมโครงการเราชนะ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)
5. สำหรับร้านค้าต่างๆ สามารถรับเงินค่าซื้อสินค้าจากลูกค้าได้โดยผ่าน เครื่อง EDC แต่ถ้าร้านไหนที่ไม่มีเครื่อง EDC ก็ต้องดาวน์โหลด แอพฯ ถุงเงิน เพื่อรับเงินลูกค้าด้วยวิธีสแกนบัตรคนจนของลูกค้าแทน
ระยะเวลาการใช้เงิน "เราชนะ"
โดยสรุป.. ประชาชนกลุ่มผู้ที่ถือ "บัตรคนจน" สามารถใช้จ่ายเงินจากสิทธิในโครงการ "เราชนะ" ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ทั้งนี้ หากพบปัญหาลงทะเบียน www.เราชนะ.com หรือ เราชนะ เช็คสิทธิ ลงทะเบียน ไม่ได้รับความสะดวก สามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0-227-9020 ต่อ 3250, 3423, 3424, 3425, 3427, 3429, 3430, 3431, และ 3444 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (24 ชั่วโมง)