บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ได้รับสิทธิค่าไฟฟ้า 2 เด้ง


เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการเลยทีเดียว สำหรับ โฆษก MEA เผย ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ได้สิทธิรับค่าไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก และใช้บัตรฯ ลดเพิ่มอีก 230 บาท หากใช้ไม่เกินตามที่กำหนด จากมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ความช่วยเหลือค่าไฟฟ้าในสถานการณ์การแพร่กระจาย CV19 ระลอกใหม่ โดยให้สิทธิส่วนลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ผ่าน 3 มาตรการที่ได้ออกมาก่อนหน้านี้นั้น ซึ่งก็มีประชาชนบางส่วนเกิดข้อสงสัยว่า หากเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จะสามารถได้รับสิทธิช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมด้วยหรือไม่

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง โฆษก MEA
ล่าสุด นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง โฆษก MEA กล่าวกับ Sanook Money ว่า กรณีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จะได้รับสิทธิ 2 เด้ง ได้แก่
1 สิทธิผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.1 ได้รับค่าไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก (รวมค่าบริการ) โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือน ก.พ.-มี.ค. 64
2 เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
เท่ากับว่าได้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก บวก เงินช่วยเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องไม่เกิน 230 บาท โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องจ่าย 230 บาทไปก่อน จากนั้นกรมบัญชีกลางจะส่งเงินคืนเข้าบัตรฯ ให้ภายหลัง หากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินบัตรฯ มาเป็น 231 บาท จะต้องจ่ายเต็มทั้งหมด โดยจะไม่ได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้า 230 บาท ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่แรก
ขอบคุณ สนุกดอทคอม