เฮกันทั้งประเทศ แจ้งด่วน รัฐบาลปรับเงื่อนไขเงินเยียวยา เราชนะ ได้เพิ่ม 2 กลุ่ม


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เพจเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า
แจ้งด่วน! รัฐบาลปรับเงื่อนไขเงินเยียวยา #เราชนะ ได้เพิ่ม 2 กลุ่ม สามารถเข้าร่วมโครงการได้
1.ลูกจ้างแบบจ้างเหมาของส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่จ้างผ่านบริษัท (เป็นลูกจ้างที่ไม่ได้ขึ้นตรงกับหน่วยงานราชการโดยตรง)
2. ลูกจ้างรายวันของส่วนราชการ
3.อาสาสมัครต่าง ๆ เช่น อสส., อสม.
***แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33
โพสต์ดังกล่าว

โพสต์ดังกล่าว

ปรับเงื่อนไข ให้เพิ่มอีก 2 กลุ่ม
ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์