รีบเลยเดี๋ยวไม่ทัน เปิด 3 กลุ่ม เช็กสิทธิได้แล้ววันนี้ 8 ก.พ.


เรียกได้ว่าการเปิดลงทะเบียน เราชนะ เพื่อรับเงิน เ ยี ย ว ย า คนละ 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ซึ่งตั้งแต่ที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 06.00 น. ที่ผ่านมา
พบว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี และไม่ต้องแย่งกันลงทะเบียนเหมือนที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากที่มีการลงทะเบียนผ่านไป 1 สัปดาห์ ก็เริ่มมีการประกาศผลกันแล้วว่าใครได้รับสิทธิบ้าง
สำหรับประชาชนผู้เข้าข่าย กลุ่ม 3 หมายถึง กลุ่มผู้ที่ไม่เคยมีฐานข้อมูลในระบบของรัฐใดๆ ทั้งสิ้น เป็นผู้ที่ไม่มีบัตรคนจน ไม่เคยลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่ง และ เราเที่ยวด้วยกัน และไม่เคยเปิดใช้งาน G-Wallet ในแอพฯ เป๋าตัง โดยประชาชนกลุ่มนี้ต้องลงทะเบียน เราชนะ ก่อนจะรับสิทธิเงิน เ ยี ย ว ย า 7,000 บาท
โดยรัฐกำหนดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.00 23.00 น. และสามารถตรวจสอบสิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 2564 ซึ่งหลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้ว ระบบจะดำเนินการคัดกรองคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ ดังนี้
1. ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2. ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33
3. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการการเมือง ผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากรัฐ
4. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562
5. ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด
วิธีตรวจสอบสิทธิ เราชนะ สำหรับบุคคลกลุ่ม 3 ที่ได้ลงทะเบียนเราชนะสำเร็จแล้ว ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com แล้วกดไปที่เมนู ตรวจสอบสิทธิ โดยมีวิธีและขั้นตอน ดังนี้

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com
2. เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ
3. กรอกข้อมูลเพื่อ เช็คสิทธิเราชนะ
หมายเลขบัตรประชาชน
ชื่อและนามสกุลภาษาไทย(สำหรับผู้ที่ไม่มีชื่อกลางไม่ต้องกลางชื่อกลาง)
วันเดือนปีเกิด (ข้อมูลตามบัตรประชาชน)
4. คลิกที่ ตรวจสอบสถานะ