เตือนแล้วนะ เช็กเงื่อนไข ก่อนลงทะเบียน ม33 รับเงิน 4,000 วันนี้


จากกรณี ครม. อนุมัติมาตรการเยียวยา ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม โดยจะจ่ายเงินเยียวยาเป็นจำนวน 4,000 บาทต่อราย แบ่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์ละ 1,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ไม่มีการจ่ายเงินสด ซึ่งจะมีผู้ได้รับสิทธิประมาณ 9.2 ล้านคน โดยเปิดลงทะเบียนวันนี้เป็นวันแรก 21 ก.พ. 64
คุณสมบัติผู้รับสิทธิ์ "ม.33 เรารักกัน"
1.มีสัญชาติไทย
2.เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 โดยมีข้อมูลในระบบประกันสังคม ณ วันที่ 15 ก.พ. หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 64 (วันที่ถูกตัดสิทธิจากโครงการเราชนะ)
3ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ
4.ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.63)
วิธีลงทะเบียน "ม.33 เรารักกัน"
1. กดปุ่ม ประชาชนลงทะเบียนใหม่
2. ระบบจะแสดงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับผู้ประกันตนที่เข้าร่วมโครงการ "ม33เรารักกัน"
3. ให้กด ยืนยันเพื่อยอมรับเงื่อนไข "ข้อตกลง"
4.จากนั้น ระบบจะนำพาเข้าสู่การลงทะเบียนด้วยการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ รวมถึงอีเมล์ (ถ้ามี)
5.เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย จะมีรหัส OTP ให้กรอกรหัส ระบบเมื่อได้รับข้อมูลจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามเงื่อนไขต่อไป
6.เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ ระบบจะระบุว่า "ลงทะเบียนสำเร็จ" โปรดตรวจสอบผลการสมัคร วันที่ 15 มี.ค. 64 ผ่าน www.ม33เรารักกัน.com
ไทม์ไลน์ "ม.33 เรารักกัน"
วันที่ 21 ก.พ.-7 มี.ค. เวลา 06.00-23.00 น. ลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com
วันที่ 8-14 มี.ค. ธนาคารตรวจสอบข้อมูล ประมวลผลคัดกรอง
วันที่ 15-21 มี.ค. ตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ ผ่าน www.ม33เรารักกัน.com ยืนยันตัวตน บนแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง"
ไทม์ไลน์ การขอทบทวนสิทธิ "ม.33 เรารักกัน"
วันที่ 15-28 มี.ค. เวลา 06.00-23.00 น. ขอทบทวนสิทธิ ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com
วันที่ 29 มี.ค.- 4 เม.ย. ธนาคารตรวจสอบข้อมูล ประมวลผลคัดกรอง
วันที่ 5-11 เม.ย. ตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ ผ่าน www.ม33เรารักกัน.com ยืนยันตัวตน บนแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง"
วันที่ 12, 19 เม.ย. โอนเงินเข้าแอปฯเป๋าตัง สัปดาห์ละ 2,000 บาท รวม 4,000 บาท
วันที่ 12 เม.ย.-31 พ.ค. ใช้จ่ายเงินได้ ภายใต้ร้านค้าโครงการ ม33เรารักกัน/เราชนะ/คนละครึ่ง