สรุปแล้ว ม.33 ให้ 4,500 ตัดสิทธิ 3 กลุ่มอดรับเงิน


วันที่ 4 ก.พ.64 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา33 โครงการ ม.33 เรารักกัน สรุปแล้วว่าจะจ่ายเงินเยียวให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เข้าเงื่อนไข คนละ 4,000 บาท แบ่งจ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง เหมือนกับโครงการ เราชนะ โดยกระทรวงแรงงานจะทำหนังสือสรุปไปที่กระทรวงการคลัง นำเข้าคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ก่อนเสนอเข้า ครม. เร็วสุดสัปดาห์หน้า หากไม่ทันก็จะเป็นสัปดาห์ถัดไป
อย่างไรก็ตาม เมื่อ ครม.ให้ความเห็นชอบแล้ว จะมีการกดปุ่มเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ ส่วนคนที่มีแอปฯ เป๋าตังอยู่แล้วก็ต้องลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อยืนยันสิทธิเช่นเดียวกัน ซึ่งคาดว่าจะมีผู้รับสิทธิที่เข้าเงื่อนไขอยู่ในระบบประกันตน ม.33 นี้ประมาณ 9 ล้านคน
ทั้งนี้ 9 ล้านคน คิดจากยอดผู้ประกันตน ม.33 กว่า 11 ล้านคน ตัดสิทธิแรงงานต่างด้าวกว่า 1 ล้านคน ตัดสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้รับเยียวยา เราชนะ อีกกว่า 1 ล้านคน โดยมีเงื่อนไขสำคัญ จำกัดหรือตัดสิทธิผู้ที่มีเงินฝากในบัญชีเกินกว่า 5 แสนบาท คาดว่าเงินจะเข้าเร็วสุดต้นเดือนมีนาคม อย่าช้าสุดกลางเดือนมีนาคมนี้