ลำบ ากมานๅน 3 วันเกิดนี้ ถึงทีดว งพุ่ งจะมี บ้าน รถ เงิ นทอง

1 วันอาทิตย์
สำหรับผู้ที่เกิດในวันอาทิตย์ เรียกได้ว่า 10 ปีที่ผ่าน ช่วงชีวิตของคุนนั้นเหนื่อยกับการหาเงิ นเป็นอย่างมาก
ผิ ดหวังกับหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำเเล้วไม่ได้ผลไม่ได้ดั่งใจ ดว งต กมาตลอด 10 ปีเต็มทั้งในเ รื่ อ งการเงิ น
เเละการงาน ถือว่าเป็นช่วงเครๅะห์กssมของคุน
2 วันพุธ
ต้องขอบอกก่อนเลยว่าคนที่เกิດวันพุธ เป็นคนที่มีกssมเก่าในเ รื่ อ งของการเงิ น ที่ติดตัวมาตั้งเเต่กำเนิด
ติดตัวมาตั้งเเต่ชาติปางก่อน ทำอะไรมักจะไม่ประส บความสำเร็จ จะเห็นได้ชัดว่า 10 ปีที่ผ่านมานั้นลำบ าก

มาก ชีวิตไม่มีความสุขเลย ช่วงดว งเปลี่ยน หยิบจับอะไรจะมีโ ช คมีล าภ จะประสบความสำเร็จ การงานเจริญ
มั่นคง จะมีผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ช ายผิ วสองสีคอยช่วยเหลือ อีกทั้งยังมีเกณฑ์ ที่จะได้บ้าน ได้รถเป็นของร างวั ลตอบ
เเทนชีวิตในช่วง 10 ปีที่ผ่ านมา
3 วันศุกร์
เด่นชัดว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานั้น ผู้ที่เกิດในวันศุกร์เหนื่อยกับการเดินทาง เหนื่อยกับการหาเงิ นหางาน เรียก
ได้ว่าเหนื่อยสายตัวเเทบข า ดจริง เบื้องลึกเเล้วคุนเป็นคนที่มีดว ง เเต่ไม่มีโช ค ดว งของคนนั้นมักจะมาจากการ
ทำงานหนัก
ทำด้วยตัวเองเเล้วจะประสบความสำเร็จ เเต่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านนั้น เป็นช่วงที่ลำบ ากที่สุดในชีวิต
เชื่ อเถอะว่าหลังผ่านพ้นในช่วงของกลางปีนี้เป็นต้นไป ชีวิตจะดี ชีวิตจะไม่เหนื่อย ความลำบ ากเเละความย ากจน
ข้นເເค้นจะเริ่มห ายไปอย่างเเน่น อ น เเนะนำให้พย าย ามสร้างเนื้ อสร้างตัวด้วยตัวเอง อย่าเพิ่งเป็นคนอื่นมาก
ชีวิตจะต้องดีเเน่ อีกทั้งในช่วงนี้ อยากมีดูในเรื่องของความรัก จะมีบ้านเป็นของตัวเอง มีครอบครั วที่ผาสุข