ด่วน ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นี้ ใช้เงินเราชนะ 7,000 ไม่ได้


นางสาวกุลยา ตันติเตมิท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการดาวน์โหลด อ่าน ส่ง หรือแชร์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโครงการเราชนะอย่างรอบคอบ เพราะปัจจุบันช่องทางที่รัฐบาลได้จัดทำสำหรับโครงการเราชนะ มีเฉพาะเว็บไซต์ www.เราชนะ.com และแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
ส่วนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับโครงการเราชนะของรัฐบาลและกระทรวงการคลังแต่อย่างใด
ขณะที่ผู้ที่มีพฤติกรรมแอบอ้างโดยมีเจตนาหลอกลวงหรือทำให้ประชาชนเข้าใจผิด ขอให้หยุดการกระทำดังกล่าว โดยหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด และหากพบว่ามีการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันที
คลิป

ขอบคุณ เรื่องเล่าเช้านี้