สองกลุ่ม ไม่ต้องไปต่อแถวลงทะเบียน


เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ เพจ ไทยคู่ฟ้า ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ผู้พิ ก าร ผู้สูงอายุ เราชนะ รับลงทะเบียนถึงบ้าน โครงการเราชนะ เปิดรับลงทะเบียน ด้วย บัตรประชาชน สำหรับคนไม่มีอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน ในวันที่ 15 ก.พ.- 5 มี.ค.64 ที่ธนาคารกรุงไทย สำหรับ ผู้ พิ กา ร ผู้ป่ ว ย และผู้สูงอา ยุ ที่เดินทางไม่ได้ จะมีอาสาสมัครระดับหมู่บ้าน และหน่วยเคลื่อนที่ของ ธนาคารกรุงไทย ไปรับลงทะเบียนถึงบ้าน

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า
กรณีผู้พิการที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้ดูแล หรือ คนในครอบครัว ช่วยลงทะเบียนให้ได้นะครับ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากโครงการ สามารถซื้อของได้โดยให้ร้านค้า ใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” สแกนบัตรประชาชนของผู้ซื้อ วงเงินจะเข้าบัตรประชาชนเป็นรายสัปดาห์ งวดแรก ได้วันที่ 5 มี.ค.64 และทยอยได้จนครบ 7,000 บาท

ผู้พิ ก า ร ผู้สูงอายุ ผู้ป่ ว ย รอที่บ้าน
โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ ไทยคู่ฟ้า