ใครเงินไม่เข้า รีบเช็ก วงเงินสิทธิ เราชนะ จะเข้าเมื่อไหร่ ชัดเจน


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เพจที่ใช้ชื่อว่า Krungthai Care ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า
เช็กที่นี่ วงเงินสิทธิ #เราชนะ จะเข้าเมื่อไหร่
- กลุ่มที่ 1 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับวงเงินผ่านบัตรฯ ทุกวันศุกร์ เริ่ม 5 ก.พ. 64
- กลุ่มที่ 2 ผู้ได้รับสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน และคนละครึ่ง รับวงเงินผ่านแอปฯ เป๋าตัง ทุกวันพฤหัสบดี เริ่ม 18 ก.พ. 64
- กลุ่มที่ 3 ประชาชนทั่วไป รับวงเงินผ่านแอปฯ เป๋าตัง ทุกวันพฤหัสบดี เริ่ม 18 ก.พ. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม: www. เราชนะ .com
* เริ่มใช้สิทธิโครงการฯ ได้ตั้งแต่ 5 ก.พ. - 31 พ.ค. 64
โพสต์ดังกล่าว

วันที่เข้า

ขอบคุณ Krungthai Care