วิธียืนยันตัวตน เราชนะ ผ่านแอปเป๋าตัง


สำหรับโครงการ เราชนะ ที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ทางเพจเฟซบุ๊ก ธนาคากรุงไทย ระบุ ผู้ที่ได้รับสิทธิเราชนะ เตรียมยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ได้ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. นี้ โดยผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการ เราชนะ ที่อยู่ในกลุ่มสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง และประชาชนทั่วไป อย่าลืมยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตัง ด้วย 5 ขั้นตอน เพื่อรับวงเงินใช้จ่ายวันที่ 18 ก.พ. นี้

เราชนะ
วิธียืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิเราชนะผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง
1. เลือกเมนู เราชนะ
2. ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

เราชนะ
3. เลือกจังหวัดที่พักอาศัยปัจจุบัน
4. ยืนยันจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน

5. เข้าสู้หน้า เราชนะ

อย่างไรก็ตาม สำหรับใครที่ได้สิทธิ์ เราชนะ อย่าลืมยืนยันตัวตนกันด้วยนะคะ