เราชนะ เปิดช่องทางลงทะเบียนเพิ่ม


สำหรับโครการ เราชนะ กรมสรรพสามิต ขานรับนโยบายคลัง เปิดจุดบริการลงทะเบียน เราชนะ สำหรับผู้ไม่มี Smartphone และกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ตั้งแต่ 22 ก.พ.-5 มี.ค.64 นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า จากการประชุมเพื่อหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือในการลงทะเบียนโครงการเราชนะเพิ่มเติม แก่กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ที่มีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน นั้น

นายลวรณ แสงสนิท
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเพิ่มจุดบริการแก่ประชาชนกลุ่มดังกล่าว กรมสรรพสามิต จึงได้มอบหมายสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศผ่านทางประชุมระบบทางไกล (Video Conference) ให้ดำเนินการเปิดจุดบริการ ลงทะเบียนโครงการ เราชนะ สำหรับผู้ไม่มี Smartphone

เราชนะ
และกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 และสำนักงานสรรพสามิตทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม 2564 (วันและเวลาราชการ)
อย่างไรก็ตาม กรมสรรพสามิต ขานรับนโยบายคลัง เปิดจุดบริการลงทะเบียน เราชนะ สำหรับผู้ไม่มี Smartphone และกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ตั้งแต่ 22 ก.พ.-5 มี.ค.64