เราชนะ ล่าสุด กรุงไทยเผย วิธีสแกนใบหน้าให้สำเร็จ เพื่อใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชน


ปัญหาหนึ่งของผู้ที่ใช้เราชนะ ที่มักจะเจอได้บ่อยครั้ง เห็นจะเป็นเรื่องการสแกนใบหน้า ตั้งแต่การสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนในแอปฯ เป๋าตัง ไปจนถึงการสแกนใบหน้าเพื่อจับจ่ายใช้สอยสำหรับคนที่มีบัตรประชาชนของร้าน ถุงเงิน ซึ่งล่าสุด ทางธนาคารกรุงไทย ได้ออกมาเผยวิธีสแกนใบหน้าสำหรับร้านค้า เพื่อรับชำระสิทธิ เราชนะ ผ่านบัตรประชาชน

วันที่ 5 มีนาคม 2564 ธนาคารกรุงไทย ได้เผยวิธีสแกนใบหน้าง่าย ๆ คือ
ให้ร้านค้าเข้าแอปฯ ถุงเงิน >> เราชนะ >> บัตรประชาชน
ขยับใบหน้าและหูของคนที่สแกนให้อยู่ในกรอบ
ให้คนที่สแกนหลับตา-ลืมตา, กะพริบตา, ยักคิ้ว, ยิ้ม, อ้าปากหรือขยับปาก ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ
เมื่อสแกนใบหน้าสำเร็จ หน้าจอจะขึ้น เสร็จสมบูรณ์ ให้ถือค้างไว้จนกว่าหน้าจอจะขึ้นว่า ยืนยันการชำระเงิน

ภาพจาก ธนาคารกรุงไทย

ภาพจาก ธนาคารกรุงไทย

ภาพจาก ธนาคารกรุงไทย
ทำตามดูนะ

ภาพจาก ธนาคารกรุงไทย

ภาพจาก ธนาคารกรุงไทย

ภาพจาก ธนาคารกรุงไทย