เสียงประชาชนส่วนมาก ไม่เอาเทียวด้วยกัน อยากให้เงิน 5,000 เข้าเราชนะแทน


หลังจากที่ทางลัดได้ออกโครงการเราเที่ยวด้วยกันเซตที่ 3 ก็มีครม.ไฟเขียวมติเห็นชอบกับโครงการนี้และได้มีการปรับปรุงรายละเอียดใหม่สำหรับการปรับปรุงรายละเอียดใหม่ของโครงการนั้นได้แก้ไขจากเศษที่ 1 และส่วนที่ 2 ที่ผ่านมาเพื่อให้โครงการ

ควบคุมผู้คนได้มากขึ้นและครอบคลุมถึงการการท่องเที่ยวมากขึ้นมาทางนี้จะมีขยายเพิ่มอีกเป็น 2 ล้านสิทธิ์ทางด้านฝั่งของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวหรือผู้ประกอบการโรงแรมก็จะมีขั้นตอนเพิ่มมาอีกก็คือจะต้องมีการกดเพื่อให้ความยินยอมใน

ระบบใหม่อีกครั้งนึงเพื่อที่ทางเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบได้และนอกจากนี้รีสอร์ทหรือโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีจำนวนห้องพักและช่วงนี้ราคาของห้องพักให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและต้องลงทะเบียนกรุงเทพต้องให้ได้ 7 วันสำหรับใช้งานของ

ประชาชนทั่วไปที่จะเข้าพักต้องลงทะเบียนร่วมกับโครงการเฟส 3 เท่านั้นจากนั้นใครที่จองที่พักก็จะสามารถเข้าร่วมโครงการได้เช่นในการจองที่พักนั้นได้กำหนดมาตรการไม่เกิน 7 วันทั้งนี้ทางผู้สื่อข่าวมาฟังความเห็นทางภาคประชาชนยังไม่ค่อยเห็นด้วย

ว่าเท่าไหร่เพราะว่าประชาชนอยากได้เป็นเงิน 5,000 บาทเข้ามาเอาชนะเชื่อมากกว่าเพราะมันมีหลายอย่างที่ยุ่งยากกับโครงการนี้บางคนก็ยังเข้าไม่ถึงรายละเอียดอะไรมากเลยแต่ถ้าเข้าเป็นเราชนะประชาชนบอกว่าจะง่ายต่อการใช้จ่ายมากกว่า