เดินทางมาเอง ด้วยตนเอง ไร้เจ้าหน้าที่คุม


เรียกได้ว่าหลายๆคนที่ติด CV19 เมื่อรู้ว่าติดก็ไม่อยากให้คนอื่นต้องติดไปกับเราด้วย ล่าสุด ติดเอง เข้าโรงพย าบาลเอง นักเลงพอ เชียงใหม่เปิดแล้วโรงพยาบาลสนามรองรับ CV19 แพร่กระจายเป็นวงกว้างทำยอดผู้ติดขึ้นพรวดในวันนี้วันเดียว 148 ราย พบผู้ติด CV19 จำนวนมากเดินทางเหมือนปกติ หอบหิ้วกระเป๋าเข้า รพ.ด้วยตัวเอง ราวกับเดินเข้าพักโรงแรมโดยไร้รถพย าบาลนำส่ง จนน่าหวั่นทำแพร่กระจาย

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ช่วงบ่ายวันนี้ (9 เม.ย.64) โรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ติด CV19 ระลอกใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ที่เกิดการกระจายเป็นวงกว้างและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้เริ่มเปิดใช้งานแล้ว

โดยมีทีมบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพร้อมอุปกรณ์ครบครันในการให้การดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา เบื้องต้นมีการจัดเตรียมเตียงไว้รองรับผู้ป่ว ยจำนวน 280 เตียง แบ่งเป็นผู้หญิงและผู้ชายอย่างละ 140 เตียง
ทั้งนี้บรรย ากาศตั้งแต่ช่วงบ่ายพบว่า มีประชาชนที่คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มผู้ติด CV19 รายใหม่ที่ได้รับการยืนยันผลการตรวจว่าติดในวันนี้วันเดียว 148 รายเดินทางเข้ารับการรักษาตัวในโรงพย าบาลสนาม โดยจากการสังเกตการณ์พบว่าผู้ป่ ว ยส่วนหนึ่งถูกนำตัวส่งโดยรถพย าบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมดูแลป้องกันการแพร่กระจาย

อย่างไรก็ตาม พบว่ามีผู้ที่คาดว่าน่าจะเป็นผู้ ป่ ว ยอีกจำนวนมากที่พากันเดินทางมาด้วยตัวเองเหมือนปกติ โดยบางรายให้ครอบครัวหรือคนสนิทมาส่งหรือบางใช้บริการรถรับจ้างให้มาส่งบริเวณศูนย์ประชุมฯ แล้วหอบหิ้วหรือลากกระเป๋าสัมภาระเดินเข้าไปรับการคัดกรองก่อนเข้ารักษาตัวในโรงพย าบาลสนาม ซึ่งเป็นที่น่าตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการรับผู้ติด CV19 กลุ่มนี้ และการจัดการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของระหว่างที่เดินทางมายังโรงพย าบาลสนามว่าอาจจะทำให้มีผู้ติดหรือเ สี่ ย งสัมผัสเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไร
ขอบคุณ ทุบโต๊ะข่าว Amarin TV 34