อุดรธานี น้ำท่วม


เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 มีรายงานอิทธิพลพายุฤดูร้อนพาดผ่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรายงานกลุ่มฝนครอบคลุมทั้ง จ.อุดรธานี และใกล้เคียง ทำให้อุดรธานีมีฝนตกหนัก โดยในเขตเทศบาลนครอุดรธานีช่วงแรกฝนตกตั้งแต่เวลา 02.00 น. ถึงเวลา 05.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 24.00 มม.

น้ำท่วม
และช่วงที่สองตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 13.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 76.40 มม. ที่สถานีตรวจอากาศอุดรธานี ซึ่งฝนตกติดต่อกันนานกว่า 10 ชม. โดยฝนที่ตกลงมาทำให้น้ำในลำห้วยหมากแข้งสูงขึ้นดันน้ำในท่อระบายน้ำ ทำให้น้ำรอระบายท่วมผิวจราจรในเขตเทศบาลนครอุดรธานีเกือบทุกสาย ซึ่งบางจุดที่มีน้ำท่วมสูงทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครอุดรธานี ได้นำรถดั บเพลิ งมาจอดกั้นตามแยก
เพื่อไม่ให้รถเล็กผ่านเข้าไป พร้อมทั้งจัดรถเข้าช่วยเหลือประชาชนที่รถเสีย และมีรถกระบะบริการอำนวยความสะดวก ถ้าประชาชนต้องการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขัง
โดยทางเทศบาลนครอุดรธานี ได้เปิดประตูน้ำห้วยหมากแข้ง และประตูน้ำอื่นๆ เพื่อระบายน้ำออกนอกเมือง เพราะระดับน้ำนอกเมืองยังต่ำกว่า และเปิดเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำทั้ง 14 สถานี เพื่อเร่งระบายน้ำออกนอกเมือง ซึ่งน้ำรอระบายบนผิวถนนสายหลัก เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องเฝ้าดูสถานการณ์ฝนที่จะก่อตัวตกลงมาอีกเหลือเพียงบริเวณถนนโพศรี
ตั้งแต่สี่แยกยอดมือถือไปถึง สี่แยกวีทีแหนมเนือง ถนนธรรมเจดีย์ และในอีกหลายชุมชนที่เป็นพื้นที่ต่ำที่น้ำยังท่วมรอการระบายจะต้องรอให้น้ำบนผิวถนนระบายไปให้หมดก่อน น้ำในชุมชนจึงระเริ่มลดลง บางแห่งต้องใช้เวลาอีกหลายชั่วโมง
อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนระวังอันตรายจากน้ำท่วมด้วยนะคะ