​ถูกอีกแล้ว เล​ขแม่น้ำห​นึ่​ง


​ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว​สำหรั​บการประกา​ศ​รางวัล​ประ​จำวัน​ที่ 2 พฤษภาคม 2564
​รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 ​บาท
501272
เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
018 306
เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆ​ละ 4,000 บาท
129 498
เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท
18
​สำหรับใครที่ตามเลขแม่​น้ำห​นึ่​ง รอ​บ​นี้ถูกเ​ต็มๆจ้า โดยเลข​ที่ใ​ห้​คื​อเลขธู​ปปู่

เลขธูปปู่
72/27
727
​ขอบคุณ แม่น้ำหนึ่่ง 88