โอนแล้ว เงินเยียวยา5,000 ใครได้บ้างเช็กเลย

จากกรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตราการบรรเทาผลกระทบอันเนื่องจากการล็อกดาวน์เพื่อคุม ด้วยการจ่ายเงินโครงการเยียวยาให้คนไทยกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการ ประกันสังคมมาตรา 33 จำนวน 2,500 บาท มาตรา 39 และ มาตรา 40 จะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 5,000 บาท ด้วยการโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน

ล่าสุดวันที่ 21 ก.ย.2654 สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน ได้ทำการโอนเงินอีก 5,000 บาทต่อคน

เข้าบัญชีพร้อมเพย์หมายเลขบัตรประชาชนให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) กลุ่ม 10 จังหวัด และ 3 จังหวัด เป็นกลุ่มแรกที่ได้รับเงินเยียวยารอบที่ 2 แล้ว

สำหรับกลุ่ม 10 จังหวัด ประกอบด้วย กทม., นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และ สงขลา ส่วนกลุ่ม 3 จังหวัด ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ พระนครศรีอยุธยา ทั้ง 13 จังหวัดนี้มี ผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1,164,382 คน ซึ่งกลุ่มนี้อยู่ในพื้นที่ล็อกดาวน์ 2 เดือน จึงได้รับเงินเยียวยา 2 รอบ รวมเป็น 10,000 บาทต่อคน

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 39 ในพื้นที่สีแดงเข้ม ที่มีสถานะผู้ประกันตน active แต่ระบบเช็กสิทธิของประกันสังคมขึ้นว่า ไม่รับเงินเยียวยา สามารถสอบถามได้ที่กระทรวงแรงงาน โทร 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และหากจำเป็นต้องยื่นทบทวนสิทธิ สามารถทำได้ได้ถึง 31 ต.ค.2564 ตามขั้นตอนดังนี้

โหลดแบบฟอร์มทบทวนสิทธิได้โดย

พรินต์แบบฟอร์มออกมา กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย และลงลายมือชื่อ

แนบเอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบฟอร์ม เช่น แนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะ-เบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี)

นำแบบฟอร์มและเอกสารเย็บรวมกัน (อย่าลืมระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้) -แล้วนำไปหย่อนกล่องที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือส่งไปสำนักงาน-ประกันสังคมในพื้นที่ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์เป็นสำคัญ

เป็นการเยียวยาให้คนไทยกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการ ประกันสังคมมาตรา 33 จำนวน 2,500 บาท มาตรา 39 และ มาตรา 40 จะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 5,000 บาท ด้วยการโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน

ขอขอบคุณที่มาจาก ประชาชาติ