อ๋อม สกาวใจ ค้าน มติขายที่ดินให้ชาวต่างชาติ

หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการแก้ไขกฎหมายที่ดิน ให้ชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสามารถถือครองห้องชุด ได้สิทธิถือครองที่ดิน และสามารถซื้อบ้านในโครงการบ้านจัดสรรในพื้นที่ที่กำหนดได้ หลายคนไม่สนับสนุน และเสนอคัดค้านกับมติดังกล่าว

ล่าสุด อ๋อม สกาวใจ นักแสดงสาวชื่อดัง ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ยืนยัดคัดค้านเรื่องการขายที่ดินให้ชาวต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ โดย อ๋อม ได้โพสต์ข้อความลงไอจี oomsakaojai

โพสต์เพิ่มเติม

oomsakaojai

oomsakaojai

oomsakaojai

oomsakaojai

oomsakaojai