น้ำจ่อล้นเขื่อน เตือน 8 อำเภอ พร้อมรับมือท่วมฉับพลัน

เมื่อวันที่ 9 ต.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำในลำน้ำมูล พื้นที่อ.พิมาย เพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โครงการศูนย์ส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (เขื่อนพิมาย) จึงเร่งเดินเครื่องผลักดันน้ำจำนวน 12 เครื่อง ผลักดันน้ำภายในเขื่อนพิมายออกลงสู่ลำน้ำมูลโดยเร็ว

หลังจากปริมาณน้ำเหนือเขื่อนพิมาย มีปริมาณอยู่ที่ 5,001,000 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 138.94 % ของความจุ ซึ่งเกินความจุ จำเป็นต้องเร่งพร่องน้ำออก เพื่อเตรียมรับมวลน้ำก้อนใหญ่จากเขื่อนลำมูลบน และเขื่อนลำพระเพลิง ที่จะไหลมายังพื้นที่รองรับน้ำที่อำเภอพิมาย

ซึ่งสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำมูลบน ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็น 1 ใน 4 เขื่อนใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมา และเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำมูล มีปริมาณน้ำพุ่งสูงถึง 135.48 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หรือ 96.09 % ของความจุกักเก็บทั้งหมด 141 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทางจังหวัดนครราชสีมา กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา จึงออกประกาศ แจ้งเตือนพื้นที่อ่างเก็บน้ำลำมูลบน ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 7 ต.ค.64

ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครราชสีมา ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำท่าในพื้นที่ ซึ่งระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะเริ่มล้นระดับเก็บกักประมาณกลางเดือนต.ค.64

อีกทั้งจากการคาดหมายสภาวะอากาศ ในช่วงระหว่างวันที่ 4-10 ต.ค.64 หากมีปริมาณฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำ

จึงขอให้อำเภอที่มีเส้นทางของลำน้ำไหลผ่าน ได้แก่ อ.ครบุรี อ.ปักธงชัย อ.โชคชัย อ.จักราช อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เมืองนครราชสีมา อ.โนนสูง และอ.พิมาย แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ทราบถึง สถานการณ์อ่างเก็บน้ำมูลบนอยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตาม ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกพื้นที่ ที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยนะคะ