น้ำท่วม เข้าตลาดอิงน้ำสามโคก

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่3 ต.ค.2564 เนื่องจากมีปริมาณฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนและลุ่มน้ำป่าสัก คาดว่ามีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ไหลลงเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในอัตรา 2,700 ลูกบาศก์เมตรวินาที

อีกทั้งเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาณน้ำไหลลงเพิ่มมากขึ้นจึงจำเป็นต้องระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในอัตรา 900-1,200 ลูกบาศก์เมตรวินาที เพื่อรักษาเสถียรภาพความปลอดภัยและความมั่นคงของเขื่อนซึ่งส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา(C.29A) ก่อนเข้าพื้นที่ จ.ปทุมธานีอยู่ในอัตราประมาณ 3,000-3,200 ลูกบาศก์เมตรวินาที

โดยอาจจะทำให้มีผลกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่นอกคันกั้นคือ อ.สามโคกและ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ที่ตลาดอิงน้ำสามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นตลาดเก่าและแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของ จ.ปทุมธานี พบว่ามีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมตลาดสูง 20-30 ซม. ทำให้ร้านต่างพากันปิดและก่ออิฐพร้อมนำกระสอบทรายมากั้น

เพื่อกันน้ำส่วนพื้นที่ใกล้เคียงตลาด เช่นวัด สะแก ต.สามโคก จ.ปทุมธานี ซึ่งอยู่ริมน้ำเจ้าพระยามีเอ่อล้นเข้าท่วมลานวัดเมรุและพระอุโบสถต้องนำกระสอบทรายมากั้นทั่วบริเวณ

อย่างไรก็ตาม ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกพื้นที่ ที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยนะคะ