เช็กด่วน ปภ.ประกาศเตือน 15 จังหวัด เตรียมอพยพ

วันที่ 11 พ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้งเตือนหน่วยงานและประชาชนใน จ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

และ 13 จังหวัดภาคใต้ (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง กระบี่ ภูเก็ต สตูล และตรัง)

เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ ในช่วงวันที่ 11 – 15 พ.ย. 64 เนื่องจากยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1.พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากที่ลาดเชิงเขา ใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สตูล พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

2.พื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง เสี่ยงน้ำล้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายอ่างเก็บน้ำ ใน จ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ระนอง กระบี่ ภูเก็ต และตรัง

3.พื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในพื้นที่ลุ่มต่ำ บริเวณแม่น้ำตาปี จ.สุราษฎร์ธานี, คลองท่าดีและคลองชะอวด จ.นครศรีธรรมราช, ทะเลสาบสงขลา จ.สงขลา, แม่น้ำปัตตานี จ.ยะลา - ปัตตานี, แม่น้ำโก-ลก จ.นราธิวาส .