ปภ.เตือน น้ำไหลเข้าท่วมแล้ว

ปภ.นครศรีธรรมราช รายงานกรณีเกิดฝนตกหนักพื้นที่ ตำบลคีรีวง อำเภอลานสกา ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย.64 ที่ผ่านมา

ล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. ของวันนี้ (11 พ.ย.64) มวลน้ำได้ไหลมาตามคลองท่าดี

เข้าสู่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่

1.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช น้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลไชยมนตรี (ม.1 บ้านพระเขียน)

และตำบลมะม่วงสองต้น (ม.1 บ้านหน้ารายณ์) รวม 2 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 55 ครัวเรือน 190 คน

2. อำเภอพระพรหม น้ำท่วมพื้นที่ตำบลมะม่วงตลอด รวม 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2, 4

และ 7 ประชาชนได้รับผลกระทบ 25 ครัวเรือน 75 คน

สถานการณ์ปัจจุบันระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง ฝนตกเล็กน้อยในบางพื้นที่ แต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องทั้งนี้

ได้ประสานเครือข่าย อาสาสมัคร อปพร. มิสเตอร์เตือนภัย และหน่วยงานในพื้นที่

ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ